VSB Fonds

VSBfonds en De Gekste Dag

VSBfonds was de belangrijkste financier van De Gekste Dag vanaf het eerst uur: de eerste editie in 2011 kwam tot stand dankzij een grote bijdrage van het fonds. De Gekste Dag wordt dit jaar opnieuw mede mogelijk gemaakt door VSBfonds.

De Gekste Dag brengt het belang van zorgzaamheid voor kwetsbare mensen in je eigen omgeving onder de aandacht. De Gekste Dag wil zoveel mogelijk mensen in ons land mobiliseren om zich in te zetten voor onze ouderen en onze jeugd. Door de activiteiten ontmoeten verschillende groepen mensen elkaar en leren elkaar kennen en respecteren. Dit doel sluit aan op het donatiebeleid voor sociale initiatieven van VSBfonds, dat erop gericht is iedereen zo volwaardig mogelijk mee te laten doen aan de samenleving.

 

VSBfonds ondersteunt sociale initiatieven

De door VSBfonds gesteunde projecten laten als beste zien waar het fonds voor staat. Enkele voorbeelden van projecten die ons fonds steunde in 2011 zijn:

 

De Voorleesexpress

De Voorlpersfoto_wietske_ut180x135eesExpress wil de taalachterstand bij kinderen aanpakken. Een vaste vrijwilliger komt daarvoor bij gezinnen thuis voorlezen. Elke week, een half jaar lang.Met dit project willen de initiatiefnemers gezinnen vertrouwd maken met lezen en voorleesrituelen. Het plezier van kinderen om te lezen neemt daardoor toe, wat goed is voor de taalontwikkeling. Bovendien is het een leuke manier waarop verschillende mensen en hun culturen elkaar ontmoeten.

 

Prins Heerlijk Opleidingscentrum

prinsheerlijk180x120Voor jongeren met ernstige leerproblemen of een functiebeperking, is het niet altijd mogelijk om van het voortgezet speciaal onderwijs naar het mbo te gaan. Een baan in de horeca is dan een alternatief. Leren voor die functie gaat ze makkelijk af in een aangepaste leeromgeving. Die mogelijkheid ontstaat door een opleidingscentrum te bouwen boven restaurant Prins Heerlijk in Tilburg. Het opleidingscentrum biedt veertig jongeren een ideale leeromgeving en meer kansen op een baan in de horeca.

 

Zona’s Kiosk

Een reizend platZonas kiosk300x250form van kunstenaars komt langs bij bewoners van zorgcentra. Door de verrassende ontmoetingen bloeien bewoners helemaal op. Met allerlei vormen van kunst prikkelen zij de zintuigen van de bewoners. Zo zijn er beelden en geluidsfragmenten. Er zijn objecten die je kunt voelen en ruiken. En voorwerpen die juist bedoeld zijn om herinneringen op te roepen. De kiosk betrekt niet alleen de bewoners, maar ook medewerkers en bezoekers.

 

Resto VanHarte

grootresto_vanharte180x120In meer dan dertig Resto's organiseert Resto VanHarte gezamenlijke en betaalbare driegangendiners voor iedereen die kennis wil maken met andere mensen. Resto VanHarte biedt een plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en vriendschappen kunnen aangaan. Eén op de drie Nederlanders voelt zich eenzaam.Regelmatig schuift ook de wijkagent, huisarts, imam of dominee aan om te vertellen over activiteiten in de wijk. De drijvende kracht achter Resto VanHarte zijn de vrijwilligers in de keuken.

 

Waar staat VSBfonds voor?

VSBfonds heeft als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Dit doen we door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. We zijn actief op twee gebieden: Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij. Daarnaast verstrekken wij studiebeurzen aan studenten in het hoger onderwijs. Lees meer op www.vsbfonds.nl